Raychem shrinktube with adhesive layer 25->8mm 0. 75cm length

Specificatie
Raychem shrinktube with adhesive layer 25->8mm 0. 75cm length
Artikelnummer
25-80.75
Manufacturer
Raychem
In stock